Икономически университет – Варна

"Read & Travel" - Българският портал за културен туризъм представи проект SILC

"Read & Travel" е портал за събития, новини за новите професионални туристически издания, книги, пътеводители, сайтове, рубрики и за всичко, което  представя и рекламира Република България като дестинация за културен туризъм.

"Read & Travel" е и Първият специализиран форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за развитието на България като целогодишна дестинация, който ежегодно доказва значението на туристическите изложения за информирането, рекламирането и популяризирането на един от най-интересните и нестандартните видове туризъм. 

Проект SILC "Местната култура по пътя на коприната" е приносът на Икономически университет - Варна към процеса на популяризиране на неразкрития потенциал на българското културно наследство. 

Материалът за проект SILC на страницата на Read & Travel, можете да видите тук: 

 

03 юли 2020Подобни