Икономически университет - Варна

35-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в 35-та Международна научно-практическа конференция
"Строително предприемачество и недвижима собственост"

Уважаеми дами и господа,

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 35-та международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”, която ще се проведе на 27 ноември 2020 г. в Икономически университет - Варна.

Срокове и Дати

Изисквания към авторите на докладите

  • Повече за изискванията може да научите тук

За конференцията

Международната научно–практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" се организира ежегодно от 1985 година насам от катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет - Варна.

Убедени сме, че предоставянето на възможност за среща между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти ще доведе до теоретични и практико-приложни обобщения, които ще способстват за развитието на икономическата теория и практика.

Всички приети доклади ще бъдат публикувани в сборник с доклади от конференцията, който ще бъде индексиран в RePEc, CEEOL и Google Scholar.
Официалните езици на конференцията са български, английски и руски.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Международна научно–практическа конференция
"Строително предприемачество и недвижима собственост"
Икономически университет - Варна
Катедра "Икономика и управление на строителството",
9002 Варна, бул. "Княз Борис I" № 77

emc@ue-varna.bg

06 юли 2020Подобни