Икономически университет – Варна

за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

ИУ – Варна обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 г. в партньорски и партниращи държави.

​Във връзка с кандидатстването за мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2022/2023 г.

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 15.10.2022 г. от 16:00 часа в Социалната чайна (The Social Tea house).

Отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна съветва желаещите да кандидатстват да започнат предварителна комуникация с приемащите университети, които биха желали да посетят за своята мобилност.

По време на разговорите посланик Йорданов изтъкна, че традиционно добрите връзки между България и Нигерия са отлична възможност за разширяване на обема на сътрудничество между двете страни в областта на образованието, науката, културата и бизнеса.

Конференцията ще се проведе на 27 октомври 2022г., а желаещите да вземат участие могат да присъстват лично в Словения, да изпратят презентация на своя научен труд, или да се включат онлайн чрез платформата Zoom.

Конференцията бе организирана от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО. Участие взеха представители на университети, училища, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално ориентиране и др.

Начало
28
сеп

Срещата е отворена за всички студенти от ИУ – Варна и Колеж по туризъм.

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година.