Икономически университет – Варна

Стипендиантски програми за академичен обмен с Корея

Министерството на образованието на Корея спонсорира програмата DUO-Korea Fellowship Programme с цел насърчаване на обмена на студенти между корейски и европейски университети от страни членки на ASEM и oбявява конкурс за отпускане на стипендии за академичен обмен за учебната 2024/2025 г.

Програмата за обмен DUO-Korea е създадена през 2001г. с цел насърчаване на обмена между Корея и 30 страни, членуващи в ASEM на базата на балансиран и постоянен обмен. В тази връзка програмата DUO-Korea Fellowship Programme изисква осъществяване на обмен на студенти между университети от Корея и европейски университети в рамките на сключени споразумения за сътрудничество между тези университети.

Отпускат се стипендии за обмен на двойки студенти с цел обучение за един семестър (4 месеца) при академичен обмен между европейски и корейски университети, които имат сключени договори за сътрудничество помежду си. Размерът на стипендията е 8000 евро общо – по 4000 евро на студент.

Информация за стипендиите може да се намери на сайта на програмата: https://www.asemduo.org и на следния електронен адрес: admin2@asemduo.org

Краен срок за кандидатстване: 20.05.2024 г.

08 май 2024Подобни