Икономически университет – Варна

Kурс за ръководни кадри в администрацията на висшите училища в Индия

Индийската програма за техническо и икономическо сътрудничество (ITEC) организира провеждането на курс за ръководни кадри в администрацията на висшите училища (средно и висше управленско ниво). Курсът ще се проведе в Институт за социални науки „Тата“, в гр. Мумбай, Индия в периода 12.06. – 2.07.2024 г.

За избраните кандидати се покриват следните разходи: двупосочни самолетни билети (икономична класа), безплатна виза, настаняване и дневни пари съгласно правилата на ITEC.

Кандидатстване за участието е онлайн на следните линкове: http://www.itecgoi.in/index или http://bit.ly/3TRbfLi

След подаване на формуляра за кандидатстване кандидатите трябва да изпратят имейл до Посолство на Р. Индия в София (mailto:pol.sofia@mea.gov.in), с копие на формуляра за кандидатстване и съпътстващите документи.

Копие от формуляра следва да бъде препратено от изпращащата институция до посолството, заедно с документ за поетия ангажимент от страна на кандидата и заверка от работодателя (Част II от формуляра за кандидатстване).

За съдействие при регистрация за курса номинираните кандидати могат да се обръщат към г-жа Сне Батра, аташе в Посолство на Р Индия в София, моб. тел./WhatsApp: +359888990963.

17 май 2024Подобни