Икономически университет – Варна

Информационна обиколка на ИУ – Варна за турски абитуриенти

Абитуриенти от престижния турски лицей „Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi“, Анадола в рамките на организирана обиколка на европейски университети посетиха Икономически университет – Варна и на място се запознаха с традициите, условията и възможностите, предлагани от ИУ – Варна за обучение на чуждестранни студенти.

Бъдещите студенти бяха посрещнати от сътрудници на отдел „Международно сътрудничество“ на ИУ – Варна и им бе проведена информационна обиколка в основния корпус на университета. Учениците бяха запознати с предлаганите от ИУ – Варна програми за обучение в ОКС бакалавър на английски език, както и с допълнителните възможности за осъществяване на мобилност в европейски университети в рамките на програма „Еразъм+“. Учениците имаха възможност да посетят занятие на входящи „Еразъм+“ чуждестранни студенти, обучаващи се в момента в ИУ – Варна в рамките на програмата.

Проведеното посещение и информационна обиколка в ИУ – Варна ще допринесе в голяма степен при окончателния  избор на университет от бъдещите чуждестранни студенти.

Подробности за посещението могат да бъдат намерени тук: https://cizmecioglual.meb.k12.tr/icerikler/varna-ekonomi-universitesi-tanitim-gezisi_15050310.html

09 май 2024Подобни