Икономически университет – Варна

Международна олимпиада по английски език в Йордания

Министерство на висшето образование и научните изследвания на Хашемитско кралство Йордания организира Международна олимпиада по английски език от 5 до 7 декември 2024 г., като очакванията са за включване на отбори от повече от 50 страни. В олимпиадата могат да участват отбори от ВУ, състоящи се от 5 студента на възраст 18-24 години и 1 ръководител. Всяко ВУ може да бъде представено максимум от 5 екипа. Чрез работата в екип ще бъдат усъвършенствани комуникативните и лидерските умения на участниците.

Разходите по пътуването, настаняването и таксите за регистрация са за сметка на участниците.

Информация за събитието може да се намери на следната интернет страница: https://elo.international/uni на следния адрес на електронна поща: info@elo.international или на телефон: 009627999005044.

Линк за регистрация за участие: https://elo.international/uni/team-registration-selection

Краен срок за регистрация за участие: 25.08.2024 г.

17 май 2024Подобни