Икономически университет – Варна

Начало
03
юли
Край
07
юли

Гости от близо 20 държави ще посетят ИУ – Варна през юли, за да заздравят международните си партньорски отношения

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за обучение на китайски студенти в ИУ – Варна в рамките на един семестър или цяла година.

Двете институции се споразумяха да си сътрудничат в множество области, сред които е насърчаването на предприемачеството сред младите изследователи и учени.

Икономически университет – Варна развива многогодишно партньорство с Universal AI University – Мумбай, Индия, в рамките на което организира и осъществи за трети път входяща академична мобилност на индийски студенти.

Областите на сътрудничество включват обмен на преподаватели и студенти, организация на академични дейности (обмен на научни и технически данни, програми за посещения, научни проекти и др.).

Тя бе част от дейностите по проект ETSE-Goals на сдружението, наречен „Насърчаване на пълното включване на целите за устойчиво развитие в обучението по предприемачество в социалната икономика на ниво професионално образование и обучение“.

В края на месец май двама преподаватели от турски висши училища изнесоха лекции пред български и чуждестранни студенти в ИУ – Варна.

В края на месец май 2023 г. отдел „Международно сътрудничество“ проведе работна среща с представители на Бизнес колеж Южен Китай, който е част от Университета за чуждестранни изследвания Гуандонг.

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на български студенти за обучение на арабски и на английски език в саудитски университети.

Университетът на Марибор, Словения, кани студенти с интереси в областта на международния бизнес и устойчивото развитие на Смесена интензивна програма през септември 2023 г.