Икономически университет – Варна

Обсъдиха се възможности за сътрудничество във връзка с обучението на китайски студенти на английски език като чуждестранни студенти в ИУ – Варна, краткосрочни мобилности с цел обучение за студенти, както и разработването на програми за двойни дипломи.

Със събитието се отбеляза 30-годишнината от създаването на центъра. "Свети Йоан Златоуст" е първият център от подобен тип, открит в България.

На 26.11.2022 г. Студентски съвет към Икономически университет – Варна взе участие в университетско изложение "Избирам България", което се проведе в зала "Арена Шумен" град Шумен.

Срещата беше организирана от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА) с цел да подпомогне институциите за висше образование при тяхното кандидатстване за проекти по програма „Еразъм+“.

Програма "Еразъм+" е отново в основата на създаване нови професионалните взаимоотношения между колеги от катедра "Счетоводна отчетност" с професионалисти от други университети.

Комисия „Фулбрайт“ посетиха Икономически университет – Варна за информационна среща във връзка с новата кампания за стипендии за обучение и научна дейност в САЩ през 2023/2024 академична година.

Изложбеният музей за приложни изкуства и дизайн „Direktorenhaus“ в Берлин, Германия, кани студенти от Европа да осъществят „Еразъм+“ практика в тяхната институция през 2023 г.

На 11.11.2022 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Практиката по програмата има за цел да обогати знанията на студентите, езиковите компетентности и предоставя шанс за работа в мултикултурна среда, като по този начин студентите придобиват опита който им е нужен за бъдещата професионална реализация.

Начало
16
ное

Представители на Комисия "Фулбрайт" ще посетят Икономически университет – Варна за информационна среща във връзка с новата кампания за стипендии за обучение и научна дейност в САЩ през 2023/2024 академична година.