Икономически университет – Варна

Начало
24
мар

Регистрирайте се за първото издание на форума

Начало
21
апр

Ддве събития, организирани от катедра "Счетоводна отченост", по повод 94-та годишнина от нейното създаване.

Начало
11
окт

на тема "Ролята на социалното осигуряване за редуциране на бедността"

Начало
16
юли

за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" на доц. д-р Иван Русев

Начало
17
май

на тема "Web Advertising: Comparative Study in FourEuropean Countries"

Начало
04
апр

на тема "Малкият бизнес в ЕС от три гледни точки - иновации, интернационализация и клъстери"

Начало
29
мар

на тема "Управлението на веригата на доставки – съвременен етап в еволюцията на логистиката"

Начало
29
мар

на тема "Числови редове, сходимост, критерии за сходимост, примери и приложения"

Начало
27
мар

на тема "Взаимовръзката между туризма и креативната индустрия – настояще и бъдеще"

Начало
04
апр

на тема "Линейна разпределителна задача и икономическа интерпретация на дуалността"