Икономически университет – Варна

Конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество"

Чрез конферентна връзка https://meet.google.com/nms-vqkp-pvb може да наблюдавате представяне на пленарните доклади и да се включите в дискусиите по тях.

18 май 2020Подобни