Икономически университет – Варна

Новини

Начало
21
май

Начало
14
май

Начало
24
апр

Специален гост на Университета бе Сийм Калас - заместник-председател на ЕК и комисар по административните въпроси, одита и борбата с измамите.

В Икономически университет-Варна никога не е имало и не би могло да има дискриминация на студенти от която и да е националност. В нашия университет никога не са толерирани отделни групи студенти, толерират се единствено знанията.

Начало
23
мар

Тя дойде по покана на студенти по повод обсъждането на промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

Начало
10
мар

Стажантската програма на AIESEC предлага на студентите възможност да придобият професионален опит в международна компания, работят в мултикултурна среда, опознаят чуждестранните бизнес модели и практики, придобият ноу хау, установят мрежа от контакти и др