Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия 2020 към катедра "Международни икономически отношения"

Преглед на Студентско научно творчество
секция "Международни икономически отношения"

Дата: 13 април 2020 г.
Час: 12:00 ч.

Катедра "Международни икономически отношения" кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодния преглед на студентското творчество на специалността.

Събитието ще се проведе на 13 април 2020 г. (понеделник) от 12:00 ч. в GOOGLE MEET

Тази година председател на комисията е проф. д-р Веселина Димитрова. Членове на комисията са доц. д-р Валентина Макни и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков.

Студентите трябва да подготвят научни разработки в сферата на международните икономически отношения и международния бизнес в обем до 8 стандартни страници и кратка презентация (до 8 слайда), която да представят на комисията по време на прегледа на 13 април 2020 г.

Приемат се за представяне както индивидуални, така и групови студентски научни разработки.

Подготвените материали се изпращат в срок до 10 април 2020 г. (петък) на членовете на комисията на следните е-мейли: vesselina.dimitrova@ue-varna.bgvalentina.makni@ue-varna.bgpboshnakov@ue-varna.bg

Отличените студенти (1, 2 и 3 място) ще получат покани и награди от Ректора на ИУ-Варна по време на университетското представяне на всички секции през м. май 2020 г.

09 апр 2020Подобни