Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия 2020 към катедра "Индустриален бизнес и логистика"

Студентска научна сесия 2020
секция "Индустриелен бизнес, предприемачество и логистичен сектор в България"

Дата: 24 април 2020 г.
Час: 10:00 часа
Място: очаквайте скоро линк за онлайн включване

Икономически университет – Варна традиционно провежда ежегодна конференция посветена на студентското научно творчество, в която студенти от различни специалности и образователно-квалификационни степени демонстрират своите достижения в овладяването на икономическите знания. Студентската научна сесия се провежда в два етапа – първи, по специалности и втори, в рамките на целия университет.

Участието се заявява, чрез попълване на заявка, която в срок до 15 април 2020 г., до 16:00 часа, се предава в електронен вид на пощенската кутия на катедра "Индустриелане бизнес и логистика" – indbusiness@ue-varna.bg

Готовите разработки трябва да бъдат предадени най-късно до 24 април 2020 г., до 15:00 часа в кабинета на катедра "Индустриален бизнес и логистика" на електронен носител (необходимо е да има и хартиено копие, което да се представи в деня на провеждане на сесията).

06 апр 2020Подобни