Икономически университет – Варна

Студентска научна сесия 2020 към катедра "Икономика и организация на туризма"

Студентска научна сесия 2020
секция "Икономика и организация на туризма"

Дата: 16 април 2020 г.
Час: 10:30 ч.

Линк към събитието
Място: платформата за електронно обучение, достъпна през сайта на ИУ-Варна.

 

 

Икономически университет – Варна традиционно провежда ежегодна конференция посветена на студентското научно творчество, в която студенти от различни специалности и образователно-квалификационни степени демонстрират своите достижения в овладяването на икономическите знания. Студентската научна сесия се провежда в два етапа – първи, по специалности и втори, в рамките на целия университет.

Регламент за участие

Онлайн включване

08 апр 2020Подобни