Икономически университет – Варна

Безплатни е-ресурси по време на криза

В отговор на новото предизвикателство в световен мащаб, много издателства и библиотеки позволиха безплатен достъп до ресурсите си. Тук ще намерите връзки към някои от тях.


1. ACM е най-голямата общност в сферата на образованието и науката в областта на компютърните технологии. Тя предоставя една от най-големите дигитални библиотеки в тези области и помага на своите потребители и компютърната професия с водещи публикации, конференции и ресурси за кариерно развитие. Сега, в условията на социална изолация, до 30 юни предоставят свободен достъп до своята дигитална библиотека ACM Digital Library.


2. Ingenta е най-големият доставчик на технологии и свързаните с тях услуги.

 


3. Springer Nature осигуряват до края на юли свободен достъп до повече от 500 ключови учебници от техните колекции с електронни книги.

 


5. Brill Publishing Covid-19 ресурсите са достъпни по време на епидемията.

 


6. Съдържанието на базата от данни İdealOnline ще бъде свободно достъпно до 30 април 2020. Това е турско академично издателство, което публикува материали на библиотеките на университетите в Станфорд, Йейл, Принстън, Куломбия, Харвард, Българската академия на науките и др.


7. Arcadian Library Online представя ръкописи, документи и ръчно печатани книги за историята на науката и медицината в Европа и Близкия изток. Достъп е отворен, до 30 май 2020.

 


8. Архивът на Чърчил е достъпен до 31 май 2020. Колекцията включва повече от 800 000 страници оригинални документи, изготвени между 1874 и 1965 г., от личната кореспонденция на Уинстън С. Чърчил до официалната му такава с крале, президенти, политици и военни водачи.


9. JoVE Science Education е със свободен достъп до 15 юни 2020. Базата представя изследователски методи и експериментални техники в 13 раздела: Биология, Биология на развитието, Невронаука, Имунология и Инфекции, Медицина, Биоинженеринг, Инженеринг, Химия, Поведение, Околна среда, Биохимия, Изследване на рака и Генетика.


10. Cambridge University Press предоставят достъп до част от ресурсите си. Нашите специалисти осигуриха свободен достъп до над 2000 учебници и справочници от Cambridge University Press - до 31 май 2020 г. от територията на университета.


11. JSTOR Public Health Journals са със свободен достъп до 30 юни 2020.

 


12. В желанието си да помогне на преподаватели и студенти в условията на дистанционно обучение, State University of Ohio отвори достъп към всички научни монографии и учебници по лингвистика. Монографиите и езиковите файлове в тази колекция са отворени и свободни за използване.


13. Аnnual Reviews е издателство, имащо за цел да помогне синтезирането и интегрирането на знания в полза на обществото. До 30-ти април 2020 г. то предоставя свободен достъп до пълните текстове на статиите, публикувани в своите списания (вкл. изданията от 2019 г.). Ето част от тях:


14. MUSE е проект за сътрудничество с нестопанска цел между библиотеки и издатели и събира в една онлайн база данни рецензирани академични списания и електронни книги. Платформата съдържа документи в областта на дигиталните, хуманитарни и социални науки, а достъпът е до съдържанието на над 250 университетски издателства и научни общности по целия свят. В отговор на предизвикателствата породени от глобалната криза в областта на общественото здраве, платформата предоставя временен безплатен достъп до ресурсите си.


15. До края на 2020 г. имаме отворен достъп до пълното съдържание на OECD iLibrary (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). Публикациите могат да бъдат търсени по държави или по области: икономика, управление, финанси и инвестиции, данъчно облагане, социални проблеми / миграция / здравеопазване, образование, наука и технологии, земеделие и храни, околна среда, търговия, транспорт и др.

Достъпът до пълното съдържание е от територията на университета, но част от публикациите са свободно достъпни и от дома.


16. До 30.06.2020 имаме достъп до 75,000 електронни книги (DRM-free) на De Gruyter - международно научно издателство с над 270 годишни традиции. Всяка година издателството публикува над 1300 нови книги и над 900 списания в области като социални науки, компютърни науки, математика, медицина, инженерни науки, природни науки, право и др. От началото на май към свободния достъп на платформата ще се включи и съдържание от University of California Press, University of Chicago Prеss и Yale University Press.

Достъпът е от територията на университета.

* Примерно търсене:

  • 1. Изберете - 'Business and Economics'
  • 2. Сортирайте резултатите - 'old - recent'
  • 3. Изберете - 'books

Резултат от тръсенето

** Готов пример за търсене на всички книги от област Компютърни науки, на български и английски език, сортирани по година на издаване в низходящ ред, до чийто пълни текстове имаме достъп (от територията на университета - 117 резултата).

 


 

08 апр 2020Подобни