Икономически университет – Варна

Преглед на студентската научна дейност секция "Счетоводство"

Преглед на студентската научна дейност
секция "Счетоводство"

Дата: 21.04.2020 г. (вторник)
Час: 9:00 ч.

Уважаеми колеги,

На 21.04.2020 г. от 9:00 ч. ще се проведе "Преглед на студентската научна дейност" за студентите бакалаври и магистри, които се обучават в специалности: "Счетоводство и финанси" (4 курс), "Счетоводство и одит" (4 курс) и "Счетоводство и контрол".

Мероприятието ще се проведе онлайн чрез използване на Google meet. Събитието е достъпно от следния линк: https://meet.google.com/ncd-zeue-ocq

Отличеният студент на първо място в секция "Счетоводство" ще представи своя доклад на Студентска научна конференция, която ще се проведе на 28 април 2020 г.

Каним дипломанти и колеги да вземат участие в мероприятието.

Очакваме Ви!

10 апр 2020Подобни