Икономически университет - Варна

Студентски научни събтия

До участниците в проведената през м. май 2019 г. Студентска научна конференция:

Отпечатан е сборникът с доклади от проведената през 2019 г. Студентска научна конференция. Авторите могат да получат полагащите им се екземпляри от отдел НИДД кабинет 503, в работното време на отдела.

052/830-813 Отдел НИДД