Икономически университет - Варна

Студентски научни събтия

Уважаеми колеги,

В периода 1 - 24 април 2020 г. ще се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност. Прегледът ще се състои по специалности (секции).

Предвид въведеното в страната извънредно положение се предвижда Прегледът да се проведе дистанционно.

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Регламент за изнасяне на докладите - до 8 минути. Технически изисквания за оформяне на докладите.

Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и парични награди.

Конкретна информация и регламент за провеждане за Вашата секция ще получите от обучаващата Ви катедра (на секцията на съответната катедра в сайта на ИУ).

 

ГРАФИК за провеждане по секции:

 1. Секция „Мениджмънт и публична администрация“ - 23.04.2020 г. (четвъртък), 13:30 ч.
 2. Секция „Икономика и търговия” за ОКС „бакалавър” и „Глобален търговски бизнес”за ОКС „магистър” - 14.04.2020 г., (вторник), 09:00 ч.
 3. Секция „Счетоводство” - 21.04.2020 г. (вторник), 9:00 ч.
 4. Секция „Обща икономическа теория” - 22.04.2020 г., (сряда) от 13:45 ч.
 5. Секция „Стокознание” - 13.04.2020 г., (понеделник), 14:00 ч.
 6. Секция „Финанси” - 22.04.2020 г., (сряда), 10:15 ч.
 7. Секция „Строителен бизнес и предприемачество” - 24.04.2020 г., (петък), 09:00 ч.
 8. Секция „Недвижими имоти и инвестиции” - 24.04.2020 г., (петък), 10:00 ч.
 9. Секция „Бизнес икономика” - 24.04.2020 г., (петък), 11:00 ч.
 10. Секция „Информатика” (за студенти от ИКН, МУТ, Информатика и БИС) - 23.04.2020 г. (четвъртък), 10:15 ч.
 11. Секция „Олимпиада по програмиране” - 11.04.2020 г. (събота), 14:00 ч.
 12. Секция „Правни науки” - 14.04.2020 г. (вторник), 10:00 ч.
 13. Секция „Туризъм” - 16.04.2020 г. (четвъртък), 10:15 ч.
 14. Секция „Международни икономически отношения” - 13.04.2020 г., (понеделник), 12:00  ч.
 15.  Секция "Маркетинг" - 21.04.2020 г. (вторник), 13:30 ч.
 16. Секция "Колеж по туризъм" - 14.04.2020 г. (вторник), 13:00 ч.
 17. Секция "Аграрна икономика" - 22.04.2020 г. (сряда), 16:15 ч.
 18.  Секция "Индустриален бизнес, преприемачество и логистичен сектор" - 24.04.2020 г. (петък), 10:00 ч.

Прегледите към всяка секция ще се проведат дистанционно, неприсъствено, чрез използване на платформата Google meet.

052/830-813, Отдел НИДД