Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Конкурс за финансиране на научни проекти
за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет – Варна

 

Уважаеми колеги,

1. На вниманието на научните екипи кандидатстващи в конкурс за научни проекти 2022 г. Утвърдено е финансиранто на научните проекти, кандидатстващи в обявния със заповед  РД-14-36/21.03.2022 г.конкурс.

Списък на утвърдените пректни предложения може да намерите тук:

Заповед утвърждаване проекти - 2022 г.

Предстои подписване на договорите им.

В Системата за управление на Качеството ще бъдат публикувани (на 27.06.2022, понеделник) бланки и образци за необходимите договори и план-сметки.

При подготовката им се съобразявайте с Правилата и Указанията към текущия конкурс (също налични в СУК).

 

2. На вниманието на научните екипи с проекти, утвърдени през предходни години и продължаващи изпълнението си и през тази година:

Краен срок за разходване на средства по план-сметките за 2022 г. за първото полугодие - 30 юни 2022г. След тази дата всички разходи, които правите следва да бъдат отитани за второто полугодие и да не се включват в отчетите януари-юни.

Всички научни екипи са длъжни да изготвят и представят в отдел НИДД научни и финансови отчети за първото шестмесечие на 2022 г. Периодът на отчитане е 01.01.2022 - 30.06.2022 г. Отчетите са необходими в 1 екземпляр, подписани от научния ръководител на проекта. Начуния отчет, освен на хартия изпратете и в електронен формат на отдел НИДД. Научният отчет е в свободен текст, а за финансовия отчет ще намерите бланка в СУК (ще е наличен в понеделник - 27 юни 2022).

Срок за представяне на отчетите - 11 юли 2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирани целево от държавния бюджет също са налични в СУК / Вътрешна нормативна уредба.