Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Уважаеми колеги, 

Със заповед № РД-14-103/21.05.2024 г. на ректора на Икономически университeт - Варна е обявен конкурс за научни проекти, целево финансирани от държавния бюджет.

Конкурсът е обявен в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални научни изследвания (ФНИ);
  2. Проекти за приложни научни изследвания (ПНИ);
  3. Проекти за подпомагане разработване на докторска дисертация (ДНП);
  4. Проекти за частично финансиране на научни форуми;
  5. Проекти за подготовка за участие в международни научни програми (МНП)

Документи за участие ще се приемат в срок от 21.05.2024 до 21.06.2024 г. 

Подробна информация за видовете проекти,  условията и основните стъпки за кандидатстване можете да намерите тук: https://sites.google.com/ue-varna.bg/scientific-projects.

Централна конкурсна комисия към ИУ-Варна организира серия от информационни дни в помощ на кандидатстващите екипи, първият от които ще бъде на 22 май 2024 г. от 10:00 ч. в зала 205. Ще бъдат разяснявани въпроси свързани с изготвяне на проектни предложения, подготовката на необходимата документация и процедурата по кандидатстване. Дистанционно може да се включите чрез Google Meet на адрес: https://meet.google.com/wvq-jsou-wxm.

За връзка с екипа на Централна конкурсна комисия: scientific.projects@ue-varna.bg

Успешна подготовка!