Икономически университет - Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: 

 

 
     

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на