Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

 

Професионално направление, докторска програма, кандидат

Катедра Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публична защита Публикувано на

3.9 Туризъм, ДП "Икономика и управление (туризъм)"

Михаела Николаева Димитрова

ИОТ Нучно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕРецензии БЕ, Рецензии АЕСтановища БЕ , Становища АЕ

26.04.2024, зала 205, 15:00ч.

Публичен достъп

26.03.2024

3.9 Туризъм, ДП "Икономика и управление (туризъм)"

Стефка Веселинова Христова

ИОТ Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ

26.04.2024, зала 205, 13:00ч.

Публичен достъп

26.03.2024

3.8 Икономика, ДП "Маркетинг"

Яна Георгиева Балашова - Стефанова

Маркетинг Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ 

30.04.2024, зала 205, 12:00ч.

Публичен достъп

01.04.2024

3.8 Икономика, ДП "Икономика и управление (търговия)"

Тонина Величкова Янева

ИУТУ Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ 26.04.2024, зала 116, 10:30ч. 
Публичен достъп 
26.03.2024

3.8 Икономика, ДП "Политическа икономия (обща икономическа теория)"

Славена Стефанова Цонева

 

ОИТ

 

Научно жури, Автореферат (бълг. език), Автореферат (англ. език), Становища БЕ, Становища АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

07.05.2024, зала 1, 13:30ч.

Публичен достъп

 

08.04.2024

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на