Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на
     
   

 

 

 

 

 

 

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на