Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Лиляна Петрова Бърдукова

Публична защита на ДТ 27.05.2022г.

Линк за видео връзка: meet.google.com/qtv-fqbc-nrm

Научно жури,

рецензии БЕ, рецензии АЕ,

становища БЕ, становища АЕ,

автореферат БЕ, автореферат АЕ

03.05.2022г.

Олга Василевна Белан

Публична защита на ДТ 27.05.2022г.

Линка за видеовръзка: meet.google.com/aqv-ioch-cer

Научно жури

рецензии БЕ, рецензии АЕ,

становища БЕ, становища АЕ,

автореферат БЕ, автореферат АЕ

03.05.2022г.

Даниела Пенчева Пенчева

Публична защита на ДТ  31.05.2022 г.

Линк за видеовръзка: meet.google.com/upu-gqcp-jte

 

Научно жури,

рецензии БЕ, рецензии АЕ,

становища БЕ, становища АЕ,

автореферат БЕ, автореферат АЕ

 

 

 

29.04.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на