Икономически университет – Варна

Студентски научни събития

Студентска научна конференция – 2022

ПРОГРАМА

19 май 2022 г.

Час Конферентно събитие

10:00 – 10:05

Откриване на конференцията

10:05 – 11:25

Заседание на първа секция

11:25 - 11:45

Дискусионен панел

11:45 - 12:20

Почивка

12:20 – 13:50

Заседание на втора секция

13:50 – 14:10

Дискусионен панел

14:10

Закриване на конференцията

Конференцията ще се проведе в хибриден формат в зала 1 при Икономически университет – Варна и чрез използване на следната видеовръзка: meet.google.com/bxe-rpnm-xdy

Организатор: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ при Икономически университет - Варна

 

Първо заседание
19 май 22 г., 10:05 ч.

Председател – доц. д-р Недялко Вълканов
Секретар – Здравка Иванова
Автор Тема на доклада

1.

Жак Семизов

Същност на текущата правна рамка, регламентираща криптовалутите и търговията им в България. Европейски проектозакон за регулиране на пазарите на криптоактиви (Marketsin Crypto-Assets legislation)

2.

Калина Симеонова

Fintech и банки: от конкуренция към сътрудничество

3.

Деница Вълева

Цветелина Узунова

Сравнителен анализ на платежната система TARGET2

4.

Нели Желязова

Криптовалутите – парите на бъдещето?

5.

Денислав Генчев

Сравнителна икономическа характеристика между алтернативни системи на земеделие

6.

Албена Кръстева

Ванина Димитрова

Деница Георгиева

Радостина Цонева

Отношение на варненци към фермерските пазари, био продукти и натурални храни.

7.

Благовеста Стоянова

Виктория Иванова

Иновативни туристически продукти при кетъринга във въздушния транспорт

8.

Йордан Табаков

Възможности за развитие на къмпинг туризма в България

 

Второ заседание
19 май 22 г., 12:20 ч.

Председател – доц. д-р Недялко Вълканов
Секретар – Здравка Иванова
Автор Тема на доклада

9.

Илияна Симеонова

Теоретико-методологически аспекти на облагането с Данък добавена стойност по примера на "Ганеви Транс" ООД

10.

Мартина Стефанова

Аутсорсинг стратегия на APPLE INC.

11.

Ерсин Хюсеин

Платформа за сравнение на цени и продукти от различни сайтове

12.

Катерина Григоривна

Анализ на дейността на компания "Спиди Експрес" АД

13.

Георги Георгиев

Анализ на фирмената култура и възможности за нейното усъвършенстване на „Паус“ ООД, гр. Варна

14.

Християн Колев

Бизнес план за внедряване на автоматизирани/роботизирани системи в производствени предприятия

15.

Михаела Димитрова

Състояние и развитие на веригите на доставка на Санмина България ЕООД

16.

Преслава Любомирова

”Стресът и влиянието му върху поведението на персонала в условия на криза“

17.

Ганна Койчева

Използване на робски труд в Китай и дискриминация на уйгурите

 

При подготовка на докладите за публикуване е необходимо да се съобразите със следните Технически изисквания за докладите и ШАБЛОН.

052/830-813, 0882/164725
Отдел НИДД