Икономически университет – Варна

Студентски научни събития

Уважаеми колеги,

В периода 1 - 24 април 2020 г. дистанционно се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност.

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция (28 април 2020 г. от 10:00 часа.) , на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Линк за видео конференцията https://meet.google.com/eou-jeen-vvb.

ПРОГРАМА за Студентската научна конференция.

УКАЗАНИЯ за достъп и презентиране на докладите.

Регламент за изнасяне на докладите - до 8 минути. Технически изисквания за оформяне на докладите. За оформяне на докладите може да ползвате следния шаблон.

Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и парични награди.

 

 

След обявяване на класирането студентите, класирани на първите три места следва да предоставят на инспектор УД към обучаващата ги катедра данни , както и номера на банкова сметка, за получаване на паричната награда.

 

Докладите на класираните на първо място във всяка секция ще бъдат публикувани в сборник. Моля в десетдневен срок след провеждането на Студентската научна конференция да изпратите в отдел НИДД (nidd@ue-varna.bg) окончателния вариант на докладите си. След публикуването на сборника авторите в него ще бъдат уведомени от отдел НИДД за това и ще могат получат своите екземпляри. 

 

052/830-813, Отдел НИДД