Икономически университет – Варна

Студентски научни събития

Уважаеми колеги,

В периода 1 - 24 април 2021 г. ще се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност.

Прегледът ще се проведе по график за различните секции. Информация от организационен характер може да получите от съответната катедра, в която се обучавате.

Прегледът ще се проведе дистанционно чрез използване на видеовръзки или присъствено при промяна в действащите ограничения в следствие на въведените противоепидемиологични мерки.

ГРАФИК

за провеждане на Преглед на студентската научна дейност по секции

I. Секция „Мениджмънт и публична администрация“   20.04.2021 г. (вторник), 13:30 ч., зала 2-131.

 1. Секция „Икономика и търговия” за ОКС „бакалавър” и „Глобален търговски бизнес”за ОКС „магистър”, 14.04.2021 г., (сряда), 10:00 ч., в зала 2-313. или (при алтернативно дистанционно провеждане) по  видеовръзка:https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn.
 1. Секция „Счетоводство”    19.04.2021 г. (понеделник), 8:30 ч., в зала 446.
 1. Секция „Обща икономическа теория”   20.04.2021 г., (вторник) от 10:00 ч., дистанционно, чрез използване на видеовръзка: htpss://meet.google.com/itx-gjxw-udc
 1. Секция „Стокознание”   21.04.2021 г., (сряда), 13:30 ч., зала 222.
 1. Секция „Финанси”  20.04.2020 г., (вторник), 13:30 ч., в зала 433. или (при алтернативно дистанционно провеждане) чрез видеовръзка: https://meet.google.com/kfj-bscs—htm?authuser=1
 1. Секция „Строителен бизнес и предприемачество”  23.04.2021 г., (петък), 09:00 ч., зала Н-111.
 1. Секция „Недвижими имоти и инвестиции”   23.04.2021 г., (петък), 10:00ч., в зала Н-111.
 2. Секция „Бизнес икономика” 23.04.2021 г., (петък), 11:00 ч., в зала Н-111.
 1. Секция „Информатика” (за студенти от ИКН, МУТ, Информатика и БИС) 23.04.2020 г. (петък), 11:00 ч., зала 127-г
 1. Секция „Олимпиада по програмиране”  03.04.2021 г. (събота), 14:00 ч., дистанционно.
 2. Секция „Правни науки” 14.04.2021 г. (сряда), 10:00 ч. чрез използване на видеовръзка: http://meet.google.com/nsz-jjkns-xre?authuser=0&hl=bg.

 1. Секция „Туризъм” 14.04.2021 г. (сряда), 10:30 ч., зала 2-131. или дистанционно чрез видеовръзка.

 1. Секция „Международни икономически отношения” 19.04.2021 г.,       (понеделник), 13:30  ч., дистанционно, чрез използване на видеовръзка.

 1.  Секция "Маркетинг", 20.04.2021 г. (вторник), 16:30 ч., в зала 511. или (при алтернативно дистанционно провеждане) чрез използване на видеовръзка: http://meet.google.com/eiu-gzrq-uyb.

 1. Секция “Индустриален бизнес, предприемачество, 19.04.2021 г. (понеделник), 10:30 ч. дистанционно, чрез видеовръзка

 1. Секция “Логистика, 23.04.2021 г. (петък), 10:30 ч. дистанционно, чрез видеовръзка

 1. Секция "Аграрна икономика", 22.04.2020 г. (четвъртък), 13:30 ч., зала 2-316.

 1. Секция "Колеж по туризъм", 21.04.2021 г. (сряда), 13:00 ч., Колеж по туризъм, зала 3-201.

 

 

 

 

 

 

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция , на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

 

 

Регламент за изнасяне на докладите - до 8 минути. Технически изисквания за оформяне на докладите. За оформяне на докладите може да ползвате следния шаблон.

Класираните на първо, второ и трето място ще получат грамоти и парични награди.

 

 

След обявяване на класирането студентите, класирани на първите три места следва да предоставят на инспектор УД към обучаващата ги катедра данни , както и номера на банкова сметка, за получаване на паричната награда.

 

Докладите на класираните на първо място във всяка секция ще бъдат публикувани в сборник. Моля в десетдневен срок след провеждането на Студентската научна конференция да изпратите в отдел НИДД (nidd@ue-varna.bg) окончателния вариант на докладите си. След публикуването на сборника авторите в него ще бъдат уведомени от отдел НИДД за това и ще могат получат своите екземпляри. 

 

052/830-813, Отдел НИДД