Икономически университет – Варна

Минимални изисквания

На тази страница можете да намерите справки за изпълнение на МНИ за академични длъжности, ОНС "доктор" и НС "доктор на науките"