Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
доцент - 1 бр. 3.8. Икономика Стокознание (Качество и безопасност на стоките) Стокознание Два месеца (ДВ бр.28/06.04.2021 г.) 06.04.2021 г.