Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Професор - 1 бр. 3.6. Право "Трудово право и обществено осигуряване" "Правни науки" 2 месеца от ДВ бр. 28/28.03.2023 г. 28.03.2023 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика "Логистика на снабдяването" "Идустриален бизнес и логистика" 2 месеца от ДВ бр. 28/28.03.2023 г. 28.03.2023 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.8. Икономика "Световно стопанство и международни икономически отношения" "Международни икономически отношения" 2 месеца от ДВ бр.39/02.05.2023 г. 02.05.2023 г.
Главен асистент - 1 бр. 3.9. Туризъм "Икономика и управление (Туризъм - хотелиерство и анимация)" "Туризъм" при Колеж по туризъм към ИУ - Варна 2 месеца от ДВ бр.39/02.05.2023 г. 02.05.2023 г.
Асистент - 1 бр.  3.8. Икономика  Икономика и управление (търговия) "Икономика и управление на търговията и услугите"

1 месец от в-к 24 часа,

бр. 116/18.05.2023 г.

18.05.2023 г.
Асистент - 1 бр. 

 3.9. Туризъм

Икономика и управление (Туризъм) "Икономика и организация на туризма"

1 месец от в-к 24 часа,

бр. 116/18.05.2023 г.

18.05.2023 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика Моделиране на производствени и управленски процеси Статистика и приложна математика 2 месеца от ДВ бр.46/26.05.2023 г. 26.05.2023 г.

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент": отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg