Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта

Професор /

1 бр.

4.6. "Информатика и компютърни науки" "Информатика" "Информатика" Срок 2 мес. от обявяване в ДВ (ДВ бр.85/12.10.2021 г.) 12.10.2021 г.

Доцент /

1 бр.

4.6. "Информатика и компютърни науки" "Информатика" "Информатика" Срок 2 мес. от обявяване в ДВ (ДВ бр.85/12.10.2021 г.) 12.10.2021 г.

Главен асистент /

1 бр.

3.8. "Икономика" "Статистика и демография" "Статистика и приложна математика" Срок 2 мес. от обявяване в ДВ (ДВ бр.85/12.10.2021 г.) 12.10.2021 г.