Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
асистент-1 бр. 3.8. Икономика Недвижими имоти и инвестиции Бизнес, инвестиции, недвижими имоти 1 месец, считано от обявяването в ежедневник, бр. 119/21.05.2022 г. (в-к "24 часа") 21.05.2022 г.
Доцент - 1 бр. 3.8. Икономика Управление на иновациите Индустриален бизнес и логистика 2 месеца, считано от обявяването в ДВ, бр. 27/05.04.2022 г.) 05.04.2022 г.

Професор - 1 бр.

3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм) Икономика и оргнизация на туризма 2 месеца, считано от обявяването в ДВ, (бр. 27/05.04.2022 г.) 05.04.2022 г.
Професор - 1 бр.  3.8. Икономика Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (финансови инвестиции) Финанси 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.27/05.04.2022 г.) 05.04.2022 г.
Доцент- 1бр. 3.8 Икономика Маркетинг (анализ на маркетинговото съдържание) Маркетинг 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022
Главен асистент- 1бр. 3.8 Икономика Маркетинг (анализи на потребителското поведение) Маркетинг 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022
Главен асистент- 1бр. 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм-анимация в туризма) Колеж по туризъм към ИУ-Варна 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент": отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg