Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление

Научна специалност

Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
професор - 1 бр. 3.8 Икономика "Икономика и управление (аграрно предприемачество и регионална предприемаческа активност)" Аграрна икономика 2 месеца от ДВ бр. 86/13.10.2023 г. 13.10.2023 г.
асистент - 1 бр. 3.9 Туризъм "Икономика и управление (Туризъм - кулинарна продукция и кетъринг)" Колеж по туризъм при ИУ - Варна 1 месец от обявяването на конкурса. Обявен във в-к "24 часа", бр.263/6.11.2023 6.11.2023 г.

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент" и "преподавател" -  отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg