Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление

Научна специалност

Катедра Срок по ДВ (No......) Дата на публикуване в сайта
Асистент - 1 брой 2.1 Филология Съвременен английски език Чужди езици, Колеж по туризъм при ИУ -Варна 2 месеца, ДБ брой 30/ 05.04. 2024 г. 05.04. 2024 г.
Асистент - 1 брой 4.6 Информатика и компютърни науки  Информатика (дигитални технологии в туризма) Колеж по туризъм при ИУ -Варна 2 месеца, ДБ брой 30/ 05.04. 2024 г. 05.04. 2024 г.

Асистент - 2 броя

3.8 Икономика Маркетинг Маркетинг

2 месеца, ДБ брой

33/12.04.2024

12.04.2024
Асистент - 1 брой 3.8 Икономика Финанси Финанси

2 месеца, ДБ брой

33/12.04.2024

12.04.2024
Професор - 1 брой 3. 6. Право Търговско право и обществено осигуряване Правни науки 2 месеца, ДВ брой 44/21.05.2024 21.05.2024

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент" и "преподавател" -  отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg