Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Гл. асистент - 3 бр.* 4.6. Информатика Информатика Информатика Два месеца (ДВ. бр. (79/08.10.2019), нов срок 82/18.10.2019 г. 18.10.2019 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Социално отговорен брандинг) Маркетинг Два месеца (ДВ. бр. (79/08.10.2019) 08.10.2019 г.
           

* Прекратен в ДВ бр. 82/18.10.2019 г. поради допусната техническа грешка. Обявен вместо него нов в ДВ бр.82/18.10.2019 г. Нов срок, считано от 18.10.2019 г.