Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Асистент 3.8. Икономика Стокознание Стокознание Два месеца от дата на обявяване (в-к "24-часа" бр. 155/16.06.2020 16.06.2020 г.