Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Асистент -1 бр. 3.8. Икономика "Световно стопанство и международни икономически отношения" (международни финанси)" Международни икономически отношения Един месец (в-к 24 часа, бр.28 от 04.02.2021 г.) 04.02.2021 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации) "Маркетинг" Два месеца(ДВ.бр.110/29.12.2020) 29.12.2020 г.