Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Гл. асистент 1 бр 3.8 Икономика Стокознание (Подобряване съхраняемостта на храни) Стокознание 30/31.03.2020  31.03.2020 г.