Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Гл. асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Стокознание (Качество на рециклираните стоки) "Стокознание" Два месеца(ДВ.бр.99/20.11.2020) 20.11.2020 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.9. Туризъм Икономика и управление на туризма (Ресторантьорство, Маркетинг в туризма и свободното време)

„Туризъм” към Колеж по туризъм

Два месеца(ДВ.бр.93/30.10.2020) 30.10.2020 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.9. Туризъм Икономика и управление на туризма (Пътнически агенции и транспорт в туризма, Въведение в туризма) „Туризъм” към Колеж по туризъм Два месеца(ДВ.бр.93/30.10.2020) 30.10.2020 г.