Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Професор - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Глобален брандинг) Маркетинг Два месеца (ДВ бр. 101/27.12.2019) 27.12.2019 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.7. Администрация и управление Социално управление (Инвестиционен мениджмънт и Управление на риска) Управление и администрация Два месеца (ДВ. бр. 93/26.11.2019) 26.11.2019 г.
Доцент - 1 бр.  3.7. Администрация и управление Социално управление (Управление на иновациите и Управление на качеството) Управление и администрация Два месеца (ДВ. бр. 93/26.11.2019) 26.11.2019 г.
Гл. асистент- 2 бр. 3.6. Право Търговско право Правни науки Два месеца (ДВ. бр. 96/06.12.2019) 06.12.2019 г.