Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Доцент - 1 бр. 3.9. Туризъм Икономика и управление (спортен и пешеходен туризъм) Колеж по туризъм към ИУ-Варна 2 месеца, считано от обявяването в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г.) 03.06.2022 г.
Доцент- 1бр. 3.8 Икономика Маркетинг (анализ на маркетинговото съдържание) Маркетинг 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022
Главен асистент- 1бр. 3.8 Икономика Маркетинг (анализи на потребителското поведение) Маркетинг 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022
Главен асистент- 1бр. 3.9 Туризъм Икономика и управление (туризъм-анимация в туризма) Колеж по туризъм към ИУ-Варна 2 месеца, считано от обявяването в ДВ., (бр.36/13.05.2022 г.) 13.05.2022

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент": отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg