Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление

Научна специалност

Катедра Срок по ДВ (No......) Дата на публикуване в сайта
АД "професор" 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика Информатика 2 месеца след публикуване в ДВ (публикуван в ДВ, бр. 2/05.01.2024) 05.01.2024

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент" и "преподавател" -  отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg