Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Асистент - 1 бр* 3.8. Икономика Маркетинг Маркетинг Един месец ( в-к 24-часа, бр.239/22.09.2020 г 22.09.2020 г.

 *Документи се подават в отдел Човешки ресурси - ст.130 в сградата на Икономически университет - Варна.