Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Професор - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Глобален брандинг) Маркетинг Два месеца (ДВ бр. 101/27.12.2019) 27.12.2019 г.