Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр. Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Гл. асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации) "Маркетинг" Два месеца(ДВ.бр.110/29.12.2020) 29.12.2020 г.
Гл. асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Стокознание (Качество на рециклираните стоки) "Стокознание" Два месеца(ДВ.бр.99/20.11.2020) 20.11.2020 г.