Икономически университет - Варна

Научни проекти

Уважаеми колеги,

Със заповед на ректора № РД-10-1089/30.04.2019 г.  са утвърдени проекти за подпомагане разрaботването на емпирични части на докторски дисертации и частично финансиране на научни прояви.

Подписани са договорите за финансиране на проекти за научни  прояви и докторски дисертации. Утвърдени са план-сметките. От отдел НИДД може да получите вашите екзепмляри от подписаните документи.

Назначени са и рецензенти на постъпилите предложения за научно-приложни изследвания (Заповед РД-17-709/21.03.2019г.). Постъпили са рецензии и карти за оценка за тях. На 23.04.2019 г. бяха представени и обсъдени на заседание на Конкурсна комисия. На свое заседание Конкурсната комисия ги оцени, ранжира и класира. Предстои утвърждаването им съгласно актуалните за 2019 г. Условия.

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор УД

503

0882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg

Димитрина Бакалова

Димитрина Бакалова

Сътрудник, Научноизследователски институт

225 В

0882 913208

dmbakalova@ue-varna.bg