Икономически университет – Варна

НП "Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация"