Икономически университет – Варна

Новини

На 07.07.2008 г. приключи кандидатстудентският прием за учебната 2008/2009 година в ИУ – Варна. Броят на желаещите да продължат образованието си в университета е около 10 500, което е абсолютен рекорд до момента.

Студентите твърдят, че спортът помага и за по-успешното им представяне в учебния процес.

Във връзка със зачестилите опити за преписване от студентите и с цел ограничаване на това явление

На 07.06.2008 г. в Благоевград се проведе Национална студентска олимпиада по математика.

Начало
11
юни

Начало
16
апр

Организиран от Студентски съвет.

От 2004 година ИУ – Варна приема студенти на обменни начала по програмите "Еразъм" и CEEPUS, които се обучават на английски език.

Начало
26
фев

Лекция на английски език на тема "Contemporary urban growth: aspects and problems"

Решението е взето на заседание на Академичен съвет.

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз