Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна с отворен достъп до електронната си библиотека

Уважаеми ученици, родители, колеги от висшите и средните училища,

В създалото се извънредно положение и във връзка с преминаване към електронно базирано обучение в цялата образователна система всички трябва да си подадем ръка. Информираме Ви, че Икономически университет – Варна предоставя възможност на колеги от висши и средни училища, ученици, родители и бизнес партньори да ползват онлайн богатия фонд на университетската ни библиотека https://library.ue-varna.bg
Чрез електронния й каталог са достъпни пълните текстове на повече от 5500 учебници, книги, статии и други публикации. Те са във всички области на икономиката, управлението, информационните технологии, езиковото обучение и други. Това е особено полезна възможност за всички, които изучават и преподават дисциплини като: „Предприемачество“, „Микро- и макро-икономика“, „Маркетинг“, „Мениджмънт“ и много други.

Ще бъдем благодарни да получим Вашето съдействие за разпространяването на тази информация!

С надежда да Ви бъдем полезни:
проф. д-р Евгени Станимиров,
ректор на Икономически университет – Варна

17 мар 2020Подобни