Икономически университет – Варна

Новини

На 14 май 2020 г. празнуваме вековен юбилей

Начало
14
май

Един век Икономически университет – Варна

Във форума участваха 348 учени от страната и чужбина

Част от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100 години ИУ – Варна

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 10 май 2020 г.

Електронният тест ще бъде отворен за решаване между 11.05.2020 г. и 15.05.2020 г.

По традиция бяха представени амбициозни и разнообразни разработки, демонстриращи широкия спектър от интереси и умения на студентите в катедрата.