Икономически университет – Варна

Първа изходяща мобилност от ИУ – Варна в Университет „Фан Ноли“, Корче, Албания

Икономически университет – Варна утвърждава позициите си на стабилен партньор на албанските висши училища. През месец юли Екатерина Колева, служител в Еразъм+ офиса в ИУ – Варна осъществи изходяща мобилност с цел обучение в университета „Фан Ноли“, гр. Корче, Албания.

По време на едноседмичното обучение Колева проведе разговор с ректора на университета домакин, който е споделил, че е възпитаник на българската образователна система и е изразил желание двата университета да си сътрудничат още по-задълбочено в рамките на програма „Еразъм+“. Колева е подчертала силната ангажираност на ИУ – Варна към всички входящи студенти по програма „Еразъм+“ и е дала пример със студента Васил Чико от университета „Фан Ноли“, Корче, който спечели първото издание на конкурса „Моят Еразъм+“ в ИУ – Варна.

Мобилността на Колева е първата изходяща мобилност на персонал от ИУ – Варна в този университет и тя се разглежда като знак за успешното сътрудничество между двете висши учебни институции.

10 авг 2021Подобни