Икономически университет – Варна

Надграждане на модела за обучение и практикуване на физическа активност и спорт

Студентският спортен клуб, катедра “Физическо възпитание и спорт” към Икономически университет – Варна и Дирекция “Спорт” в Община Варна реализираха продължение на миналогодишния (2020 г.) модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма. Моделът е допълнен с нови видео уроци за изграждане на сетивно-перцептивните и двигателните способности и умения. Разработването на видео маркетинг кампания, стимулираща двигателна активност и спорт в университета и училищата, е част от посланието към младите хора, че спортът има силата да ни информира, да ни дава нови възможности, да ни трансформира, да ни изгради като лидери. Видеото разкрива Варна – морската столица на България, ИУ – Варна и възможностите за спортни изяви на студентите, решили да продължат развитието на своите спортно-технически умения и след постъпването си в университета.

ИУ – Варна осигурява привлекателна и мотивираща среда, както и възможности, които гарантират, че всеки студент, ще се възползва максимално от времето си в университета, независимо дали за спортни постижения, поддържане на форма и здраве по време на следването, забавление с любимия спорт или първи спортни опити.

25 авг 2021Подобни