Икономически университет – Варна

Кръгла маса "Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство"

Варненска туристическа камара и Икономически университет – Варна

организират

КРЪГЛА МАСА

по случай 30-годишнината от учредяването на ВТК

на тема "Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство"

10 септември 2021 г., 10.00 – 12.30 ч., ИУ – Варна, зала 1,
присъствено и онлайнн на следния линк: https://meet.google.com/zuj-ipzw-wju

30 авг 2021Подобни