Икономически университет – Варна

Едногодишна стипендиантска програма

На вниманието на студенти, докторанти, изследователи от Икономически университет – Варна

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southern Europe към Регенсбургския университет обявява едногодишна стипендиантска програма. Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария. Стипендиите са насочени към южно и източноевропейски държави.

Стипендиите се предоставят за срок до една година с възможност за удължаване с още една година и са в размер 861 евро/месец, или 10 332 евро/година.

За студентите с поне едно дете са предвидени 1021 евро на месец, или 12 252 евро годишно.

Крайния срок за кандидатстване е 1 декември 2021 г. чрез попълване на онлайн форрмуляр:

За контакти:

Ms Katrin Doppe
Email: info@bayhost.de; doeppe@bayhost.de
Website: www.bayhost.de

31 авг 2021Подобни