Икономически университет – Варна

На 16.09. официално се открива новата академична 2021/2022 г. в ИУ – Варна

Официалното откриване на новата академична 2021/2022 г. ще се състои на 16.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в двора на Икономически университет – Варна.

Първокурсниците ще имат възможност на 15 и 16 септември да опознаят своя университет по време на информационните дни, чиято програма ще бъде публикувана допълнително в сайта на ИУ – Варна.

Учебните занятия за студентите 2, 3 и 4 курс ще започнат на 16.09.2021 г.

Организацията на учебния процес в ИУ – Варна за ОКС „бакалавър“ и ОКС „професионален бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 ще бъде следната:

1. Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души (провеждане на онлайн лекции основно при фундаменталните дисциплини – задължителни и избираеми).

2. Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.

3. Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

Тази организация на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база.

При промяна на противоепидемичните мерки следете официалния сайт на университета за актуална информация.

26 авг 2021Подобни