Икономически университет – Варна

Новини

Продължава провеждането на отдалечени кандидатстудентски изпити за обучение в ИУ – Варна през учебната 2020/2021 г.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

На 14 май 2020 г. празнуваме вековен юбилей

Начало
14
май

Един век Икономически университет – Варна

Във форума участваха 348 учени от страната и чужбина

Част от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100 години ИУ – Варна

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 10 май 2020 г.