Икономически университет – Варна

Работна среща с представители на висши училища в гр. Варна на тема "Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

Работна среща с представители на висши училища в гр. Варна
"Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г."

17.09.2021 г., 10.00 ч., зала 1 на ИУ – Варна и чрез видеоконферентна връзка
/хибридно – присъствено и онлайн/ meet.google.com/riw-emqp-kuv

Провеждане на работна среща на медиатори, преподаватели, студентски съвет от висшите училища във Варна за запознаване с дейността и целите на създадения в ИУ – Варна – първи в България Университетски център по медиация.

Обсъждане на възможности за съвместни инициативи и форуми, както и за създаване на мрежа от университетски центрове по медиация. Прилагането на извънсъдебно решение на спорове в сферата на висшето образование чрез медиация е съвременен подход за разрешаване на конфликти в академична среда, което се очаква да доведе до намаляване на броя искове за съдебно разрешаване на споровете и създаване на атмосфера на доверие, респективно повишаване доверието и утвърждаване авторитета на висшите училища.

Работната среща е част от предвидените дейности за реализиране на младежка инициатива "На фокус: Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021 г.", която се осъществява съвместно от Университетски център по медиация (УЦМ) при Икономически университет – Варна и Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

 

Допълнителна информация:
Доц. д-р Андрияна Андреева
Ръководител УЦМ
Ръководител на младежката инициатива
Моб. тел.: 0882 165 163
Email: a.andreeva@ue-varna.bg
Уебсайт на УЦМ: https://ue-varna.bg/bg/p/8578

01 сеп 2021Подобни