Икономически университет – Варна

Информационни дни за първокурсници

На 15 и 16.09.2021 г. се организират традиционните информационни дни за първокурсниците в Икономически университет – Варна. Те ще имат възможност да опознаят своя университет с помощта на ментори по предварително изготвена програма.

03 сеп 2021Подобни