Икономически университет – Варна

Кръгла маса „Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство“

Кръгла маса на тема „Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство“ се проведе на 10 септември 2021 г. в ИУ – Варна присъствено и онлайн. Форумът беше организиран от Варненската туристическа камара (ВТК) със съдействието на консорциума между Икономически университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВТК, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Бургаска регионална туристическа камара. В кръглата маса, посветена на 30-годишнината от учредяването на ВТК, се включиха над 40 участници от страната и чужбина – Украйна и Турция.

Модератор на форума беше Илин Димитров – директор на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг в ИУ – Варна и председател на ВТК.

По темите за предизвикателствата пред онлайн обучението на туристически кадри и подготовката на кадри в професионалните гимназии по туризъм дискутираха представители на катедра „Икономика и организация на туризма“ в ИУ – Варна, катедра „Маркетинг и туризъм“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров, Колежите по туризъм – Варна, Колеж по туризъм – Бургас, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златров“  – Варна, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златров“ – Бургас.

Своите изводи за кадровата осигуреност на туристическия бизнес в резултат на Covid 19 и идеи как да върнем привлекателността на професиите в туризма изложиха участващите представители на туристическия бизнес.

В рамките на форума бяха обсъдени възможности за обединяване на училища, университети, бизнес и НПО с идеята да се развиват. В 116 училища в България се изучава туризъм и в момента в тях се обучават повече готвачи, отколкото IT-специалисти, съобщи Илин Димитров, но дуално обучение има само в 6 паралелки. Допълнителен проблем е старата програма на преподаване за туризма. Много от випускниците дори не са виждали основни компютърни програми за хотел или склад.

„Варна и Бургас винаги са работили ръка за ръка“, подчерта Евелина Кулева – член на УС на Бургаската регионална туристическа камара. „Целта е да можем сами да си създадем кадри и те да се реализират.

Бизнесът и образованието трябва да си подадат ръка, за да успеят да подсигурят необходимата работна ръка в бранша – беше изводът след заключителна дискусия. Участниците в кръглата маса се обединиха около идеята да бъдат формулирани конкретни предложения към държавните институции.

13 сеп 2021Подобни