Икономически университет – Варна

Начало
01
дек

Проектът е съфинансиран от фонд "Култура" на Община Варна

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на форума през 2021 г.

Форумът даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, актуални проблеми на дигитализацията в различни сфери на социалния и икономически живот.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия

Проектът се реализира по проект с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна

Темата бе "Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни"

Участваха представители на академичната общност, съдебната власт, сертифицирани медиатори и обучители

Форумът е посветен на вековния юбилей на ИУ – Варна и университетската библиотека

Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10. – 12.11.2020 г.

Експозицията е подредена на алеята до Слънчевия часовник в Морската градина