Икономически университет – Варна

Изложба "Административното право и процес - събития, дела и страници"

В седмицата на правото 11-15 април 2022 г., Библиотеката на ИУ – Варна съвместно с катедра "Правни науки" и Аминистративен съд – Варна организират изложба под надслов "Административното право и процес - събития, дела и страници".

Събитието е и част от инициативите, свързани с отбелязването на 15 години Административен съд – Варна. Изложбата включва документи от различни етапи от развитието на националното законодателство, периодични издания на правна тематика и научна юридическа литература. Посетителите могат да проследят и да се запознаят с 15-годишната история на съда в снимки. Административен съд – Варна започва работа в началото на март 2007 г. и е вторият по големина в България създаден по правилата на Административно-процесуалния кодекс.

Изложбата е разположена в читалнята на университетската библиотека и е достъпна за всички проявили интерес. От 11 април 2022 г. тук ще има достъп до клипове с история и интересни факти за учреждението и изложените материали.

31 мар 2022Подобни