Икономически университет – Варна

"Сигурност на инвестициите в дигиталния свят" – лекция с експерти от КФН, БАЛИП и ФКИ

Икономически университет – Варна беше домакин на онлайн лекция за студенти на 23.03.2022 г. с участието на утвърдени експерти от Комисията за финансов надзор  (КФН), представители на бизнеса в лицето на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и със специалното участие на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Събитието беше организирано от КФН в Световната седмица на парите (21 – 27.03.2022 г.). От името на ИУ – Варна то беше открито от проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“, който подчерта ползотворното сътрудничество с КФН и припомни, че през 2022 г. отбелязваме 100 години финансова наука във висшето училище.

В синхрон с новите технологии, за да подобри нивото на осведоменост на обществото, свързана с небанковия финансов сектор, и за да защити потребителите на финансови продукти и услуги, КФН още през декември миналата година стартира дигиталната кампания #инвестирай безопасно. Повишаването на финансовата грамотност в сферата на безопасното инвестиране остава сред водещите стратегически цели на комисията.

В рамките на образователната инициатива на КФН бъдещите икономисти от 5 водещи университета в страната – ИУ – Варна, УНСС, Стопански факултет на Софийския университет, АУБГ, ВУЗФ имаха възможност да придобият ключови компетенции за инвестирането на капиталовите пазари и предпазването от финансови измами чрез специално организираните за тях дигитални събития.

Eксперти от Комисията за финансов надзор в партньорство с браншовите организации в лицето на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Фонда за компенсиране на инвеститорите представиха пред студенти серия от публични лекции под надслов „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“, посветени на защитата на инвеститорите, разпознаването на легитимните инвестиционни посредници и функционирането на капиталовия пазар.

„Участието ни в Световната седмица на парите и партньорството ни с висшите учебни заведения, в чийто обсег са икономическите кадри на страната, е една от стъпките в стратегията на нашата ангажираност за повишаване на финансовата грамотност сред младите хора. Визията  ни е и позициониране на България сред европейските държави, чиито млади хора имат базова подготовка за срещата им със света на инвестиците в условията на дигитализиран небанков финансов сектор“, споделя Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор.

На сайта https://investsafely.fsc.bg/,  в YouTube и LinkedIn каналите на #инвестирай безопасно всеки заинтересован може да намери полезни съвети и да бъде въведен в инвестирането посредством новини, видео съдържание и списък с лицензираните инвестиционни посредници.

24 мар 2022Подобни