Икономически университет – Варна

Успешно приключи Финансовият иновационен лагер за студенти и ученици в ИУ – Варна

Заключителният етап на инициативата „Финансов иновационен лагер“ – част от „Световната седмица на парите“, която през тази година премина под мотото „Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!“, се проведе на 25 март 2022 г. Събитието бе част и от календара с прояви, посветени на 100-годишнината на финансовата наука в Икономически университет – Варна.

Финансовият иновационен лагер се организира съвместно от Катедра „Финанси“, сектор „Управление на проекти“ и Junior Achievement Bulgaria – национален координатор на “Global Money Week“.

Поздравления към участниците от името на академичното ръководство на университета поднесе зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация доц. д-р Силвия Благоева.

В състезанието участваха 27 студенти, обучаващи се в различни специалности в ИУ – Варна, и 27 ученици от XI и XII клас, представящи училища от цялата страна. Участниците работиха съвместно в екипи от трима студенти и трима ученици. В рамките на лагера те решаваха казус на тема „Технологиите в помощ на нашите средства“, разработен от генералния спонсор на събитието CSOFT LTD..

По време на финалната сесия екипите презентираха своите решения пред жури в състав: проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“, доц. д-р Недялко Вълканов, Ирина Илиева – директор „Организационно развитие“ в Junior Achievement Bulgaria, д-р Светослав Маноилов – мениджър „Бизнес развитие” в Junior Achievement Bulgaria, Йолина Минева – консултант бизнес решения в CSOFT LTD, Петър Николов – експерт в тестовете на системни и мобилни разработки в CSOFT LTD, Нина Гаджева – Head of SS&O Learning & Development в KBC GROUP N.V. – Branch Bulgaria, Захари Барбов – ICT Knowledge Manager в KBC GROUP N.V. – Branch Bulgaria, Стоян Божков – ръководител Трежъри в MYPOS Technologies AD и Таня Полименова – регионален мениджър бизнес банкиране в TBI BANK.

При представянето на решенията на казуса всички екипи демонстрираха предприемаческо мислене, финансова грамотност, креативност и добри презентационни умения. След всяка презентация журито имаше въпроси, които получиха компетентни и оригинални отговори.

На първо място се класира екипът в състав: Жак Семизов (спец. „Счетоводство и одит“, 2 курс), Румен Христов (спец. „Счетоводство и финанси“, 2 курс), Дамяна Янева (спец. „Счетоводство и одит“, 3 курс), Мариана Шидловская (ученичка в 12 клас от Търговска гимназия – Бургас), Райна Мешлинкова (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас) и Шерифе Нутфи (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас).

Второто място бе заето от екип в състав: Иван Йовков (спец. „Международни икономически отношения“, 1 курс), Александър Желязков (спец. „Финанси“, 1 курс), Иван Тодоров (спец. „Финанси“, 1 курс), Анна Точева (ученичка в 11 клас от ДФСГ „Интелект“ – Плевен), Петра Райчева (ученичка в 11 клас от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна и Стефани Шумкова (ученичка в 12 клас от  ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица).

Ha трето място бе отличен екипът на Росен Захариев (спец. „Финанси“, 3 курс), Мирослав Костадинов (спец. „Финанси“, 3 курс), Метин Емин (спец. „Финанси“, 3 курс), Радост Тончева (ученичка в 11 клас от Търговска гимназия – Бургас), Цветелина Цвяткова (ученичка в 11 клас от  Търговска гимназия – Бургас) и Максимилиан Илчев (ученик в 12 клас от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен).

Участниците от класираните на първо, второ и трето място екипи получиха предметни и парични награди, осигурени от ИУ – Варна и партньорските бизнес организации CSoft Ltd, KBC Group N.V. – Branch Bulgaria, myPOS Technologies AD и TBI Bank. Всички ученици получиха резултат, който им позволява да кандидатстват в ранния прием на ИУ – Варна.

29 мар 2022Подобни