Икономически университет - Варна

Като утвърдена академична колегия в най-старото висше икономическо училище в България, катедра "Финанси" има удоволствието да Ви запознае със своята образователна и научна дейност.

Нашият динамичен и висококвалифициран екип осигурява конкурентоспособно образование и извършва задълбочени изследвания във всички области на финансовата наука.

Към момента в катедрата се обучават над 700 студенти в две бакалавърски ("Финанси" и "Социална сигурност и застраховане") и четири магистърски програми ("Банков мениджмънт", "Финансов мениджмънт", "Държавни финанси и европейски фондове" и "Финанси и иновации").

Последвайте ни във Facebook