Икономически университет – Варна

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия

Проектът се реализира по проект с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна

Темата бе "Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни"

Участваха представители на академичната общност, съдебната власт, сертифицирани медиатори и обучители

Форумът е посветен на вековния юбилей на ИУ – Варна и университетската библиотека

Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10. – 12.11.2020 г.

Експозицията е подредена на алеята до Слънчевия часовник в Морската градина

Координиращо звено на клъстера е УНСС

В рамките на посещението си във висшето училище президентът се срещна и с академичното ръководство

Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия