Икономически университет – Варна

Присъствени практически/семинарни/лабораторни занятия и неприсъствени електронно базирани лекции от 1.04.2022 г. за студентите в Икономически университет – Варна

Със заповед на Ректора на Икономически университет – Варна № РД14-35/18.03.2022 г. за срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. се преминава към присъствено провеждане на всички практически/семинарни/лабораторни занятия със студентите от всички образователно-квалификационни степени (ОКС) съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

За срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. лекциите за всички образователно-квалификационни степени се провеждат под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

Провеждането на редовните седмични консултации се извършва присъствено, като при необходимост могат еднократно да бъдат променени обявените ден и час. В профила на преподавателя задължително се публикува и линк за видеоконферентна връзка. Провеждането на всички изпити в Икономически университет – Варна се извършва присъствено.

Възстановява се присъственото провеждане на заседанията на колективните органи в ИУ – Варна, както и на масовите научни мероприятия (конференции, симпозиуми, преглед на студентската научна дейност и др.).

Възстановява се присъственото провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, симпозиуми, обучения, конкурси и други групови мероприятия с такъв характер. Всички дейности трябва да се извършват при спазване на следните противоепидемични мерки: редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице, покриващи носа и устата.

18 мар 2022Подобни