Икономически университет – Варна

Студентка беше евакуирана от Украйна със съдействието на отдел "Международно сътрудничество" в Икономически университет – Варна

Студентка беше евакуирана от Украйна със съдействието на отдел „Международно сътрудничество“ в Икономически университет – Варна. Ганна Дудуш се обучава във висшето училище съгласно ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Тя е в 4 курс, специалност „Туризъм“ и участваше в мобилност по програма „Еразъм+“ в Харковския национален университет по хранителни технологии и търговия. След започването на военни действия в Украйна успешно напусна страната с автомобил благодарение на активната работа на служителите от отдел „Международно сътрудничество“ и изключителното съдействие на българското Министерство на външните работи. Ганна вече е на територията на България, в добро здраве е и ще продължи своето обучение в ИУ – Варна.

Отдел „Международно сътрудничество“ на 27.02.2022 г. подготви и проведе онлайн среща с входящите чуждестранни студенти по програма „Еразъм+“, провокирана от тревожните въпроси във връзка с военните действия, отражението им върху техните мобилности и престоя в нашата страна. Младите хора получиха адекватна и полезна информация и бяха успокоени, че отделът е на тяхно разположение за оказване на съдействие по всяко време. В момента в ИУ – Варна се обучават 51 чуждестранни студенти по програма „Еразъм+“ от Германия, Полша, Франция, Румъния, Испания, Гърция, Кипър, Турция, Русия, Латвия, Армения, Казахстан, Армения, Гана и др.

Присъединявайки се към апела на НПСС, Студентският съвет в Икономически университет – Варна от своя страна инициира дейности в помощ на 163-мата украински студенти, обучаващи се във висшето училище съгласно ПМС № 103/1993 г. Академичното ръководство организира необходимите мерки в тяхна подкрепа във взаимодействие с Областния координационен съвет. При въпроси и нужда от съдействие те могат да се обръщат към ръководителя на отдел „Международно сътрудничество“: +359 882164775, +359 52830812, e.raychev@ue-varna.bg

28 фев 2022Подобни