Икономически университет – Варна

Новини

Начало
16
апр
Край
17
апр

Първата акредитирана от CIMA бакалавърска специалност в България

На 26.11.2018 г. в зала 446 се проведе публична презентация на научни изследвания на докторанти от докторска програма "Търговско право".

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на продажбите на недвижими имоти”, „Урбанизационен икономикс“, „Управление на недвижимата собственост“, „Управление на земята за строителство“ и др.

Проектът се финансира по програма ERASMUS +

Дебатирани бяха предизвикателствата пред съвременното общество, породени от дигитализацията и глобализацията.

Делегация от Икономически университет - Варна взе участие в международната конференция "Информационно общество и устойчиво развитие" – ISSD 2018 в Търгу Жиу, Румъния. Конференцията се проведе в периода 27 – 28.04.2018 г.

Организира я Научноизследователският институт към висшето училище