Икономически университет – Варна

Национален конкурс по одит за студенти "Млад одитор" 2022 г.

На 10 март 2022 г. за единадесета поредна година стартира конкурсът „Млад одитор“.

Основни организатори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова Нексиа“ ООД.

 „Млад одитор“ се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството.

За единадесет години в конкурса са се включили над 900 студенти от над 11 университета в страната и чужбина.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2022 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест, казус и есе.

Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 10 март до 10 април 2022 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието – http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Втори етап е отворен от 14 април до 09 май -тест

Всеки участник регистрирал се за участие в конкурса ще получи потребителско име и парола на e-mail адреса, подаден от него в регистрацията.

С тях той получава достъп до електронната платформа, на която ще бъде качен тест. Той ще бъде отворен за решаване в периода от 8:00 ч. на  14 април 2022 г. до 23:59 часа на 9 май 2022 г.

Третият етап е казус

Участниците, допуснати до този етап на конкурса, разполагат с два астрономически часа, в рамките на периода от 00:00 ч. на  16 май  до 23:59 ч. на 5 юни 2022 г. за да опишат своя вариант на решение на предложения проблем.

Право да участват в конкурса “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса. Конкурсът се провежда на български език.

Тази година на участниците ще се предложат много и различни награди на успешно изявилите се кандидати. Стажове в одиторски дружества, парични награди, стипендии за последващо образование – това са само част от наградите за победителите в конкурса “Млад одитор” – 2022 г.

17 мар 2022Подобни