Икономически университет – Варна

Национален конкурс "Млад икономист 2022 г. - Гласът на младите за силна икономика"

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България /СИБ/ обяви за пореден 18-ти път конкурс "Млад икономист 2022 г. - Гласът на младите за силна икономика" на тема: "Зелената икономика – настояще и бъдеще".

Целта на Националния конкурс "Млад икономист 2022 г." е да стимулира младите хора да разработят своите идеи, разбирания и оценки за състоянието и перспективите на зелената икономика в България. Все по-необходима и ползотворна е ангажираността на младите хора в България за осмисляне и търсене на полезни решения на проблемите на зелената икономика на България, в това число на развитието на приложението на екоцелесъобразни икономически проекти.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Условията за провеждането му са обявени на сайта на Съюза на икономистите в България.

По-важни срокове: представяне на разработките - до 30.05.2022 г., церемония по награждаване на участниците - 11 юни 2022 г.

17 мар 2022Подобни