Икономически университет – Варна

Новини

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020

Тя представи някои идеи за сътрудничество между МТСП и висшите училища

Начало
15
окт

Лектор проф. Мариан Нидзвежински от Университета в Лодз

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Вижте повече