Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция "Търговия 2030"

На 20 април 2022 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ проведе  IX-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти,  привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Свои доклади представиха 19 студенти от специалностите "Икономика и търговия" и "Логистика" като научното жури определи следните призови места:

1 място - Мартина Малева Стефанова от специалност "Глобален търговски бизнес" ОКС "магистър" с доклад на тема: "АУТСОРСИНГ СТРАТЕГИЯ НА APPLE INC."

2 място - Даниел Емилов Георгиев от специалност "Логистика" ОКС "бакалавър" с доклад на тема: "СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАГАЗИНИ „КАУФЛАНД” И „ЛИДЛ” В БЪЛГАРИЯ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ"

3 място - Мария Цветелинова Джангазова от специалност "Икономика и търговия" с доклад на тема: ОМНИКАНАЛНАТА ТЪРГОВИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (9-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университет – Варна.

Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди от катедрата и ИУ – Варна, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

26 апр 2022Подобни